Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvoj
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je teoretické vymedzenie priamych zahraničných investícií z hľadiska podstaty, príčin vstupu zahraničného investora a výhod a nevýhod medzinárodného podniku. Na základe analyzovania vývoja priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike aplikovať teoretické poznatky do praktickej roviny a na príklade vybraného podniku poukázať na výhody a nevýhody konkrétneho podniku s priamymi zahraničnými investíciami s možnosťou komparácie s iným podnikom, resp. iným regiónom alebo ekonomikou.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-MAP manažment podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.