Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Štruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SR
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Porovnanie početnosti jednotlivých typov liehovarníckych závodov, základné ekonomické ukazovatele a ich porovnanie vo veľkých a MSP podnikoch tohto odvetvia, veľkosť výroby a postavenie na trhu.

There are no limitations of the topic