Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Sociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxe
State of topic:
approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Cieľom bakalárskej práce je zozbierať a spracovať rôzne prístupy v odbornej a vedeckej literatúre k vymedzeniu sociálneho poľnohospodárstva a prezentovať príklady dobrej praxe rozvinutých aktivít v sociálnom poľnohospodárstve vo vybraných krajinách. Prihlásenie sa na tému BP je podmienené znalosťou AJ.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.