Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Význam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Abstrakt: Úlohou destinačného manažmentu je koordinovať rozvoj cestovného ruchu v dotknutom území, spájať dôležitých aktérov, ktorí sa podieľajú na aktivitách v území a podporovať aktivity, ktoré pomôžu prezentovať územie ako destináciu cestovného ruchu so zaujímavým produktom pre návštevníkov. K naplneniu týchto úloh v praxi využívajú organizácie destinačného manažmentu širokú paletu aktivít a nástrojov. Cieľom bakalárskej práce bude preskúmať aktivity existujúcich organizácií destinačného manažmentu na území vybraného kraja, organizačné a finančné zabezpečenie ich činnosti, spoluprácu s partnermi v území a dopady zmien v legislatíve na ich činnosť.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.