Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Personalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
State of topic:
approved (PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Centre of Education and Psychological Counseling - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Plytvanie potravinovými zdrojmi je jedným z najväčších problémov súčasnosti, ktorý sa prejavuje vo všetkých článkoch poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca. Podľa niektorých údajov zozbieraných od roku 1974 dodnes sa odhaduje, že plytvanie potravinami sa celosvetovo zvýšilo až o 50 %. Personalizovaný marketing alebo tiež one-to-one marketing predstavuje osobný prístup k zákazníkovi, ktorý je založený na prispôsobení požiadaviek na veľmi úzky segment, alebo jednotlivca. Takýto prístup je obzvlášť dôležitý v dnešnej digitálnej dobe, kedy je spotrebiteľ oveľa menej stály a lojálny. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať vplyv perosnalizovaného marketingu na spotrebiteľské správanie na trhu potravín, predovšetkým so zameraním na plytvanie potravinami.

There are no limitations of the topic