Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projects
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
The ongoing suburbanization processes increase the attractiveness of rural areas in the hinterland of the regional centers. This puts pressure on making new investment and development funds available. The aim of this bachelor thesis is to identify approaches, conditions and problems of selected municipalities in the implementation of projects of accessing new building funds of the territory for the purpose of residential construction and development of civic amenities

K tématu nejsou zadaná žádná omezení