Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projects
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Mariš, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Mariš, PhD.
Abstrakt:
The ongoing suburbanization processes increase the attractiveness of rural areas in the hinterland of the regional centers. This puts pressure on making new investment and development funds available. The aim of this bachelor thesis is to identify approaches, conditions and problems of selected municipalities in the implementation of projects of accessing new building funds of the territory for the purpose of residential construction and development of civic amenities

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia