Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondov
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Martin Mariš, PhD.
Abstrakt:
V súčasnosti prebiehajúca funkčná a priestorová reorganizácia stavebných fondov v mestských aglomeráciách prispieva k mnohým konkurenčným a suplementárnym možnostiam využitia týchto stavebných fondov. Diplomová práca si kladie za cieľ prostredníctvom aplikácie všeobecných ekonomických zákonitostí vzťahujúcich sa k územiu identifikovať podmienky pre možnosti dosiahnutia najvyššej ponukovej renty (bid-rent) a najlepšieho využitia územia (best use) vo vybranom mestskom prostredí za použitia metód klasickej štatistiky.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.