Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímy
State of topic:
approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Environmental Management - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je analýza historického stavu výskytu sucha podľa literárnych zdrojov (štatistika) a porovnanie so súčasným stavom vo vzťahu k variabilite úrod vybraných druhov obilnín. Metodický postup je založený na hodnotení regiónu podľa rôznych kritérií určovania sucha. Na základe výsledkov sformulovať odporúčania pre hospodárenie v oblasti v podmienkach meniacej sa klímy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EMG Environmental Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.