Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom území
Stav tématu:
schváleno (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Práca je zameraná na analýzu dopadov extrémnych výkyvov počasia spôsobených vplyvom klimatickej zmeny na zdravotný stav obyvateľov vo vybranom mestskom prostredí a možné riziká zdravotnej záťaže. Čiastkovým cieľom bude návrh adaptačných opatrení na zmiernenie týchto dopadov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.