Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom území
State of topic:
approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Environmental Management - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Práca je zameraná na analýzu dopadov extrémnych výkyvov počasia spôsobených vplyvom klimatickej zmeny na zdravotný stav obyvateľov vo vybranom mestskom prostredí a možné riziká zdravotnej záťaže. Čiastkovým cieľom bude návrh adaptačných opatrení na zmiernenie týchto dopadov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.