Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížine
State of topic:
approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Environmental Management - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Práca je zameraná na určenie sucha zo snímok z diaľkového prieskumu Zeme (z družice Terra) pomocou EVI (Enhanced Vegetation Index) na území Podunajskej nížiny v časovom rade 2012 – 2019 a jeho vplyvu na úrody vybraných obilnín. Po zistení stavu vegetácie, resp. dôsledkov sucha na vitalitu vegetácie, sa jeho vplyv na úrodu obilnín zistí koreláciou medzi hektárovými úrodami obilnín a EVI. Pre zistenie údajov budú využívané programy ArcGIS a Statgraphics. Na základe výsledkov budú navrhnuté adaptačné opatrenia a vhodnosť pestovania vybraných plodín v regióne.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.