Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dediny
State of topic:
approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Zuzulová, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Environmental Management - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Ing. Veronika Zuzulová, PhD.
Summary:
Program obnovy dediny je jedným z nástrojov podpory vidieckych komunít za účelom rozvoja zdravého životného prostredia, zachovávania prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoja environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia. Cieľom diplomovej práce je vypracovať návrh projektu pre vybranú obec bez štatútu mesta, ktorý by bol podporený Programom obnovy dediny, na základe výberu predmetu podpory z činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.