Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dediny
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Zuzulová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Veronika Zuzulová, PhD.
Abstrakt: Program obnovy dediny je jedným z nástrojov podpory vidieckych komunít za účelom rozvoja zdravého životného prostredia, zachovávania prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoja environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia. Cieľom diplomovej práce je vypracovať návrh projektu pre vybranú obec bez štatútu mesta, ktorý by bol podporený Programom obnovy dediny, na základe výberu predmetu podpory z činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.