Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajine
State of topic: approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Environmental Management - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Ekosystémové záťaže (ecosystem disservices) predstavujú protipól ekosystémových služieb. Ekosystémové služby sú všeobecne vnímané ako suma pozitívnych úžitkov z ekosystémov. Mnohé ekosystémové funkcie môžu však byť z rôznych pohľadov vnímané ako ekosystémová služba aj záťaž. Vidiecka krajina je matricou tak prírodných ako aj atropogénnych ekosystémov, ktoré sú využívané a manažované rôznym spôsobom a intenzitou. Cieľom záverečnej práce je na modelovom území identifikovať ekosystémy a z nich vyplývajúce záťaže. Práca bude vychádzať z dokumentov a mapových podkladov dostupných napr. na úradoch životného prostredia a pod. Záťaže vyplývajúce z ekosystémov budú identifikované na základe odborných a vedeckých prác z uvedenej oblasti.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VK Management of Development of Rural Area and Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.