Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Ekonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Abstrakt:
Cieľom práce bude prostredníctvom výrobkovej a ekonomickej analýzy posúdiť úroveň a vývoj ukazovateľov ekonomiky výroby základných druhov oblilnín v podmienkach Vysokoškolského podniku s.r.o. v Kolíňanoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia