Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Abstrakt:
Cieľom práce bude prostredníctvom výrobkovej a ekonomickej analýzy posúdiť úroveň a vývoj ukazovateľov ekonomiky výroby kravského mlieka v podmienkach Vysokoškolského poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia