Summary of topics offered - Department of Economics (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Agroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce bude poukázať na dlhoročný vývoj štruktúry výroby a ekonomiky poľnohospodárskeho podnikateľského subjektu; vplyv nepoľnohospodárskej výroby, osobitne agroturistiky na úroveň ekonomiky vybraného subjektu.

There are no limitations of the topic