Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Agroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podniku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude poukázať na dlhoročný vývoj štruktúry výroby a ekonomiky poľnohospodárskeho podnikateľského subjektu; vplyv nepoľnohospodárskej výroby, osobitne agroturistiky na úroveň ekonomiky vybraného subjektu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia