Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcí
Stav témy:
schválené (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je zistiť nakoľko mladí ľudia participujú na spravovaní vecí verejných a na rozvoji vybraných obcí. Pomocou dotazníkového prieskumu, riadených rozhovorov a skúmaním dostupných dát analyzovať súčasný stav a navrhnúť možnosti motivácie mladých k tejto činnosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.