Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónu
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
V práci sa študent bude zaoberať problematikou vplyvu malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónu. Vymedzí teoretické východiská, charakterizuje význam a funkcie malých a stredných podnikov, výhody a nevýhody, ich postavenie v slovenskej ekonomike, vplyv na regionálny rozvoj a systém štátnej podpory. Následne bude analyzovať dopad vybraných podnikov na prosperitu regiónu a navrhne možné riešenia, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť jeho budúci roz


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.