Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Nitra
Stav tématu:
schváleno (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Abstrakt:
Študent sa v diplomovej práci bude zaoberať možnosťami participácie občanov na správe vecí verejných vo vybranej obci a tiež analyzuje možnosti zapojenia sa občanov do zveľaďovania života svojej obce, popisuje možnosti obce motivovať občanov. Študent bude zisťovať možnosti zapojenia sa dobrovoľníckych skupín (iniciatív), občianskych združení do zveľaďovania obce.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.