Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Nitra
State of topic: approved (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of EU Policies - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Summary:
Študent sa v diplomovej práci bude zaoberať možnosťami participácie občanov na správe vecí verejných vo vybranej obci a tiež analyzuje možnosti zapojenia sa občanov do zveľaďovania života svojej obce, popisuje možnosti obce motivovať občanov. Študent bude zisťovať možnosti zapojenia sa dobrovoľníckych skupín (iniciatív), občianskych združení do zveľaďovania obce.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.