Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxi
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Alexandra Filová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia