Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Organizačná štruktúra vybraných podnikov
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Alexandra Filová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení