Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Alexandra Filová, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Alexandra Filová, PhD.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení