Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Metódy kontroly vybraného podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Alexandra Filová, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Alexandra Filová, PhD.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia