Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Obchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkou
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Abstrakt:
Anotácia: Každá obec na výkon svojich kompetencii potrebuje dojednávať zmluvy. Diplomová práca bude zameraná na zhodnotenie zmlúv dojednávaných za určené časové obdobie konkrétnou obcou. Posúdiť obsahové náležitosti zmlúv v komparácii s príslušnou právnou úpravou. Výsledkom práce bude poukázať na problémy súvisiace s realizáciou dojednaných zmlúv a povinnosťou ich zverejňovania.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.