Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Summary: Bakalárska práca je zameraná na analýzu produkcie odpadov v živočíšnej výrobe Slovenskej republiky. Študent získa prehľad o odpadoch v živočíšnej výrobe a produkovaných množstvách, ktoré bude možné spracovať technológiou na výrobu elektrickej energie, tepla a chladu. Informácie potrebné na vypracovanie bakalárskej práce sú dostupné v štátnych inštitúciách, poľnohospodárskych podnikoch. Ako ďalšie zdroje informácií môžu slúžiť zdroje z internetu, výskumných centier, združení.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.