Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na analýzu biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré sú produkované vo vybranej oblasti SR. Študent získa prehľad, aké druhy odpadov a koľko odpadu je k dispozícii na energetické zhodnotenie. Prehľad sa bude skladať z informácií dostupných vo vybranej lokalite v SR


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.