Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Abstrakt: Prirodzenou súčasťou fungujúcej komunikácie v ľudskej spoločnosti je využívanie rozmanitých informačných a komunikačných technológií. Súvisí to aj so skutočnosťou, že súčasná doba je bohatá na informácie rôzneho druhu a stále novšie a dokonalejšie technológie umožňujú získavať ľuďom obrovské množstvo informácií. Tomuto trendu sa prispôsobujú aj miestne samosprávy v rámci tvorby svojich komunikačných stratégie. Cieľom záverečnej práce bude charakterizovať a zhodnotiť jednotlivé typy komunikačných kanálov, ktoré využíva mesto Nitra vo vzťahu k obyvateľom.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.