Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióne
State of topic:
approved (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Ivan Takáč, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of EU Policies - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Ivan Takáč, PhD.
Summary: Cieľom práce je opis vplyvu a významu coworkingu pre malých podnikateľov a spolupráce v zdieľanom prostredí. Úlohou autora je zmapovať coworkingové prostredie na Slovensku, zhodnotiť silné a slabé stránky práce v spoločnom priestore a možnosti kooperácie subjektov rôzneho zamerania. Tieto poznatky budú prepojené s empirickou časťou, kde bude autor práce v jednom coworkingovom centre sledovať priamy vplyv na rozvoj podnikateľských aktivít subjektov, ktoré v ňom pôsobia viac ako 6 mesiacov. Zistené poznatky z pozorovania budú uvedené v záverečnej časti. Charakter práce je teoreticko-empirický.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.