Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Roman Récky, PhD.
Summary:
Pre každú organizáciu je spotrebiteľ a jeho správanie rozhodujúcim prvkom, ktorý ovplyvňuje jej úspešnosť na danom trhu s potravinami. Cieľom DP bude zistiť vplyv jednotlivých faktorov, ktoré ovplyvňujú správanie spotrebiteľa vybranom na trhu. Pri vypracovaní DP budú využité viaceré metódy, predovšetkým metóda opytovania prostredníctvom dotazníka.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AOM Agrarian Trade and Marketing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.