Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Komparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EU
State of topic: approved (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of EU Policies - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Summary: Cieľom práce je zmapovať vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku a vo vybraných krajinách. Porovnať vplyv a rozsah jednotlivých faktorov ekonomických a právnych faktorov ovplyvňujúcich vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou, jej cenu, množstvo predaja a nájomné. Na naplnenie cieľa bude uskutočnený prieskum obcí a poľnohospodárskych subjektov vo vybraných regiónoch Slovenska.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.