Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Komparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EU
Stav témy:
schválené (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je zmapovať vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku a vo vybraných krajinách. Porovnať vplyv a rozsah jednotlivých faktorov ekonomických a právnych faktorov ovplyvňujúcich vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou, jej cenu, množstvo predaja a nájomné. Na naplnenie cieľa bude uskutočnený prieskum obcí a poľnohospodárskych subjektov vo vybraných regiónoch Slovenska.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.