Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Finančná analýza obce
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je posúdiť finančné riadenie a výkonnosť obce na základe finančnej analýzy. Finančná analýza zahŕňa analýzu absolútnych ukazovateľov, rozdielovú analýzu a analýzu pomerových ukazovateľov. Pomerová analýza zahŕňa výpočet finančných ukazovateľov realizovaných z účtovných dát – ukazovatele likvidity, zadlženosti a produktivity, a z účtovných a rozpočtových dát – ukazovatele fiškálnej kapacity, bežného hospodárenia a majetkové ukazovatele.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.