Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Rozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republiky
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analýza podmienok rozvoja, stavu sociálnej ekonomiky na území Slovenskej republiky a následné porovnanie stavu sociálneho podnikania medzi jednotlivými regiónmi Slovenskej republiky. Hlavným zdrojom údajov bude realizovaný dotazníkový prieskum.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.