Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Podmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidieku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Michal Hrivnák, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Vidiecky priestor v podmienkach Slovenska trpí množstvom problémov. Medzi najcitovanejšie z nich patrí postupný úpadok poľnohospodárstva a priemyslu v priebehu uplynulých desaťročí, odľahlosť, slabá vybavenosť službami, či emigrácia mladých ľudí a vzdelaného obyvateľstva. Rozvoj vidieka musí byť podobne ako celkový rozvoj krajiny založený na inováciách. Vďaka lepšiemu prístupu k informáciám, nižším nákladom spojeným s prístupom na medzinárodné trhy, či rozvojom IKT, zelených technológií a iných odvetví nevyžadujúcich infraštruktúru a služby, ktoré ponúka len urbanizovaný priestor, predstavuje inovatívne podnikanie príležitosť aj pre vidiecky priestor. Cieľom záverečnej práce bude identifikovať inovatívne aktivity vo vybranom NUTS III regióne a následne prostredníctvom dotazníkového prieskumu a vykonania riadených rozhovorov identifikovať dimenzie inovačného procesu v súkromnom sektore vo vidieckom prostredí. Práca zodpovie otázky, ako inovácie vlastne vznikajú, aké zdroje, siete, či predpoklady museli byť vo vybraných lokalitách vo vidieckom priestore splnené, aby došlo k vzniku inovácie v špecifickom vidieckom prostredí.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.