Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
State of topic:
approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Law - FESRD
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Summary:
Diplomová práca bude zameraná na charakteristiku právneho postavenia obce , činnosti obce ako základnej samosprávnej jednotky so zameraním sa na podnikateľské aktivity vybraných obcí v skúmanom časovom horizonte, ich zhodnotenie s dôrazom na poukázanie ich významu a prínosu pre konkrétny rozvoj obce.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.