Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínos
State of topic: approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Law - FESRD
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Summary:
Práca bude zameraná na vymedzenie právneho postavenia obce, resp. vyššieho územného celku ako základných jednotiek územnej samosprávy, so zameraním sa na vlastnú podnikateľskú aktivitu, ktorú uskutočňuje vybraný subjekt ako samosprávna jednotka a to v skúmanom časovom horizonte s dôrazom na zhodnotenie tejto podnikateľskej aktivity, uskutočňovanej vybranou samosprávou ako podnikateľom a zhodnotenie jej prínosu pre konkrétny rozvoj obce, resp. vyššieho územného celku.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.