Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
Stav tématu:
schváleno (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Abstrakt:
Politika rozvoja vidieka ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie slúži na dosiahnutie udržateľného rozvoja vidieka. Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie využitia podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka financovaných z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 a 2014-2020 vo vybranej obci v SR.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.