Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
State of topic: approved (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of EU Policies - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Politika rozvoja vidieka ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie slúži na dosiahnutie udržateľného rozvoja vidieka. Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie využitia podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka financovaných z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 a 2014-2020 vo vybranej obci v SR.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.