Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
State of topic: approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Summary: Predložená diplomová práca sa bude zaoberať problematikou marketingovej stratégie vo vybranom podnikateľskom subjekte. Cieľom práce je stanovenie súčasných prvkov marketingového mixu poľnohospodárskeho subjektu, ich obsahová analýza a na základe zistených nedostatkov a skutočností rámcovo navrhnúť novú stratégiu pre ďalší produkt spoločnosti.

There are no limitations of the topic