Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Rural development and implementation of CLLD in Slovakia
Stav tématu:
schváleno (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: CLLD 'Community Led Local Development' is a tool to involve local actors in deciding the social, environmental and economic development of their territory. It is based on the bottom-up principle and LEADER features. The aim of the diploma thesis is to examine and evaluate the implementation of CLLD in the selected region and in Slovakia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.