Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Summary:
Záverečná práca: „Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte“ porovnáva náklady a výnosy vo vybranom podnikateľskom subjekte a ich vplyv na výsledok hospodárenia. Poukazuje tiež na možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu poukázaním na problémy a zefektívnením využívania finančných prostriedkov.

There are no limitations of the topic