Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióne
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom Bc. práce bude výskum zameraný na nehmotné kultúrne dedičstvo vo vybranom regióne SR (tradície, rituály, múzické umenie, spoločenské zvyklosti, slávnostné udalosti, vedomosti a skúsenosti týkajúce sa prírody a vesmíru alebo vedomosti a zručnosti potrebné pre tradičné remeslá). Súčasťou Bc. práce bude analýza zdrojov na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) - výzvy na podávanie projektov a realizované projekty, ako aj analýza kompetencií Ministerstva kultúry a pamiatkových úradov SR pri tvorbe a ochrane NKD.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.