Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SR
State of topic:
approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Law - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť legislatívu SR v oblasti cirkulárnej ekonomiky a prı́nos triedenia komunálneho odpadu v obciach regiónov Slovenska. Zhodnotenie bude vychádzať z analýzy dostupnosti nádob na triedený odpad vo vybraných obciach a jeho následné využitie v cirkulárnej ekonomike. Diplomová práca bude zameraná aj na sieť podnikov, ktoré odoberajú triedený odpad, spracúvajú ho a ponúkajú ho na trhu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.