Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SR
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť legislatívu SR v oblasti cirkulárnej ekonomiky a prı́nos triedenia komunálneho odpadu v obciach regiónov Slovenska. Zhodnotenie bude vychádzať z analýzy dostupnosti nádob na triedený odpad vo vybraných obciach a jeho následné využitie v cirkulárnej ekonomike. Diplomová práca bude zameraná aj na sieť podnikov, ktoré odoberajú triedený odpad, spracúvajú ho a ponúkajú ho na trhu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.