Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Strategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member states
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra práva (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to evaluate EU and Slovak legislation in the field of circular economy and the contribution of municipal waste sorted in municipalities of selected regions in Slovakia and selected country of the EU. The evaluation will be based on an analysis of the availability of sorted waste containers in selected municipalities and its subsequent use in the circular economy. The diploma thesis will also focus on the network of companies that collect the sorted waste, process it and offer it on the market.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.