Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Determinanty obchodu a zmena vzorov obchodovania
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Summary:
Práca sa zameriava na analýzu faktorov, ktoré ovplyvňujú zahraničný obchod, a na identifikáciu zmien vo vzoroch obchodovania (teda s akými aprtnermi a s akými výrobkami sa obchoduje) v priebehu času.

There are no limitations of the topic